Czerwony kwadrat

Czerwony kwadrat

…znaleziony na plaży w Stogach 1 stycznia 2024 roku, strona A i B, ok. 7,5 na 7,5 cm