Bardzo mały fragment ceramiki…

Bardzo mały fragment ceramiki…

…ok 10 mm na 10 mm, który znalazłem w Lubaniu, przy ul. Starej, niedaleko odkopanych fundamentów domu. „Podobno znaleźli tam zwłoki dwóch ludzi i bombę z czasu wojny…” – zeznawała nam pani z Lubania. W Lubaniu zresztą chyba sporo do wykopania jeszcze, niektóre przedmioty naprawdę piękne.
mr m.

Do roku 1945 przy obecnej ul. Starej (daw. Stockgasse) stał leciwy więzienny budynek, tzw. Stockhaus. Do dnia dzisiejszego zachował się po nim jedynie fragment frontowej ściany. Moment jego budowy umyka przekazom źródłowym. Z całą pewnością można jednak przyjąć, że istniał już w drugiej połowie XVI w. Najstarsza wzmianka na jego temat odnosi się do 1688 r. Jednopiętrowe wiezienie zostało zbudowane z kamienia bazaltowego na planie prostokąta w bezpośredniej bliskości murów obronnych. W dniu 14 lipca 1760 r. w trakcie wielkiego pożaru miasta spłonęła górna część budynku.

Lubań: zabytki nieistniejące