Pieczątki.

Pieczątki.

Choć jednak książka. Piękne naleciałości czasu na rzeczach, przedmiotach, na literaturze. Uwielbiam.
mr m.