Wazonik z lat 50.

Wazonik z lat 50.

Z naszego domu. I który ostał się, mimo przejść. Pojawia się on na obrazach i rysunkach mego ojca, Zbigniewa, kilka razy.
mr m.