Drzwi, Wrzeszcz (Langfuhr)

Drzwi, Wrzeszcz (Langfuhr)

Tzw. stara ul. Słowackiego; listopad 2017. Zob. też: snycerstwo, można od tego zacząć.
mr m.