żeliwny z Jemnej.

żeliwny z Jemnej.

znaleziony dziś na drodze powyżej domu Julii i Mariana N.
mr m.