Opakowanie od mojej kolejki PIKO.

Opakowanie od mojej kolejki PIKO.

przód oraz fragment tyłu: moja własna, widać podpis („M.M”)
mr m.