„Grand Hotel Sopot 1927-1997”

„Grand Hotel Sopot 1927-1997”

A nieco nt. hotelowego wyposażenia (a w tym i Grand Hotelu) w PRL: tam.

Największy rozkwit hotelarstwa nastąpił w latach 1960-80, powstały wtedy 34 nowe hotele. My skupimy się tutaj na sopockim Grandzie i czterech warszawskich obiektach…