A świat widzialny jest poznawalny…

A świat widzialny jest poznawalny…