Wspomnienia z dzieciństwa.

Wspomnienia z dzieciństwa.

model z kory (wykonany jednak własnoręcznie w latach 60. ub. wieku)
— oraz dwie paczki starych zdjęć, odbitki z różnych lat, lecz przed 1970 r.
niektóre zdjęcia jeszcze z tzw. zakładu fotograficznego (Sandomierz); widoczne przycięcie „w ząbki”.