i jeszcze jeden ceramiczny.

i jeszcze jeden ceramiczny.

ale inny: mniej żółtawy, a bardziej niebieski. z tego samego wysypiska.