Porcelit, fragment.

Porcelit, fragment.

chyba kolejowy – lub z linii elektrycznej.