Kolejne 1.0

Kolejne 1.0

szklanne coś; z gruzowiska po zakładach wojskowo-lotniczych.