Wazelina „SPOŁEM”

Wazelina „SPOŁEM”

Nie bez pewnego związku z „Państwem Nikt”, WSM-em i podobnymi zapachami; bo to zapewne opakowanie sprzed wojny, choć logo jednak inne, niż to znane z lat późniejszych (i powojennych). A i liternictwo sugeruje, że to lata 30.

(…) nazwa (…) pochodzi od tytułu czasopisma „Społem”, powstałego 1906 z inicjatywy Towarzystwa Kooperatystów; przyjął ją założony 1929 Bank „Społem”, a 1935 Związek Spółdzielni Spożywców RP (ZSS), wywodzący się z Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych (1908–18, przekształconego 1919 w Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców, połączonego 1925 ze Związkiem Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych)

Opakowanie podobne do innego, też z lat 30.: Pasta do butów Społem! (z wykrzyknikiem, ciekawe).
Zob. też: Cosmetics and Household Museum