zaproszenie na uroczystość jubileuszu „Naszego Domu”

zaproszenie na uroczystość jubileuszu „Naszego Domu”

„Nasz Dom”, (Dom Sierot) zorganizowany przez (m.in.) Marię „Marynę” Rogowską-Falską i Janusza Korczaka, działający też pod szyldem Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , długa opowieść.
i dodatkowo relacja NASZ DOM” – w Warszawie na Bielanach

„Nasz Dom” istnieje nadal i od lat nosi imię Maryny Falskiej. Tylko przez krótki czas „Feliks Dzierżyński”… (…) W „Naszym Domu” istniała piękna tradycja polegająca na corocznych, zgodnie z datą powstania Domu – Zjazdach Wychowanków.