Kopytko szewskie nr 22.

Kopytko szewskie nr 22.

A oto trochę info z wikipedii, więcej – np. tam: „Śpilory, kopyta i raszple. Wiesław Kopeć kolekcjonuje narzędzia szewskie”.