Kontakty niemieckie z Koła.

Kontakty niemieckie z Koła.