Flamastry prawie współczesne.

Flamastry prawie współczesne.

Istnienie przedmiotów ułatwia nam korzystne przystosowanie się do warunków panujących w świecie. Jednakże to rzeczy, które nie istnieją przynoszą faktyczny pożytek. Oto prawdziwa funkcja pustki.

    Laozi
    „Tao Te Ching”
    transkrypcja: Wojciech P. P. Zieliński
    rozdz. 11: Pożytek z nieistnienia

flamastry-kolorowe-2005