Czcionki (Bodoni) z dawnej drukarni przy ASP (Warszawa).

Czcionki (Bodoni) z dawnej drukarni przy ASP (Warszawa).

a kilka ich zdjęć – również w książce Sł. Gołaszewskiego „Reggae Rastafari / [regementarz]”.
w pomieszczeniach dawnej drukarenki – dziś galeria słynnego niegdyś sportowca, na pewno bardziej wartościowa.