Mocno zniszczony fragment koronki.

Mocno zniszczony fragment koronki.