Jeszcze więcej stalówek.

Jeszcze więcej stalówek.

gdyż kilka już było, wraz ze zdaniem opisu. kto dziś pisze („The Missing Ink: is handwriting a dying art?”), kto dziś potrzebuje Rzeczy – albo przewodnika?

Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem,
Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie,
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie,
Innego końca świata nie będzie.

    Czesław Miłosz „Piosenka o końcu świata”

(cyt. za Kunstkamera)
…………………………………
plus:

He notes that the teaching of handwriting has been sliding down the agenda since the 1980s.
(…)
Hensher finds virtue in the slowness of handwriting, and he cites evidence that if you improve a child’s handwriting, you improve his literary skills.

    How we read” Andrew Martin.